פרק ביומן מתוך מסעות הצילום של יומן מסע

'מכרות הטונגסטן, סיפור בשחור לבן' - מתוך מסע צילום ברואנדה 2020