פרק ביומן מתוך מסעות הצילום של יומן מסע

'עמוק בבוץ' - מתוך מסע צילום לרואנדה 2020