'החיים על מאדים' - מתוך מסע צילום למדבר דנקיל, אתיופיה 2020