פרק ביומן מתוך מסעות הצילום של יומן מסע

'החיים על מאדים' - מתוך מסע צילום למדבר דנקיל, אתיופיה 2020