פרק ביומן מתוך מסעות הצילום של יומן מסע

'טקס הצליבה' - מתוך מסע צילום לפיליפינים